BEZFREONOWY SYSTEM POLIURETANOWY DO IZOLACJI RUROCIĄGÓW

Zastosowanie:

Otuliny mogą być stosowane do izolacji termicznej rurociągów wykonanych z różnych materiałów jak: stal, miedź, tworzywa sztuczne, przesyłających nośnik ciepła o temperaturze do +135°C i umieszczonych w pomieszczeniach zabudowanych.

Podstawowe dane techniczne:

Współczynnik przewodności cieplnej λ = 0.0295 W/m×K (w temp śr = 40°C) (wg PN-EN ISO 8497:1999) Gęstość pozorna wg PN-EN 13470:2003 wynosi 21,5 kg / m³ Wyrób nierozprzestrzeniający ognia PN-B-02873:1996 Zakres temperatury czynnika przepływającego w izolowanej rurze do +135°C

Zakres produkcji:

Standardowo otuliny produkowane sa w odcinkach o długości 1 metr. Zakres średnic izolowanych rur DN 10, DN 100 [mm] Zakres grubości izolacji: od 20 do 40 [mm]

Zalety:

- Niski współczynnik przenikania ciepła
- Nieszkodliwe dla zdrowia
- Prosty i szybki montaż
- Estetyczny wygląd
- Możliwość wielokrotnego użycia
- Odporne na działanie chemikalii i materiałów używanych w budownictwie

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8203/2014

Posiadamy również w sprzedaży:

- kolana na łuki hamburskie
- taśmy monatażowe
- osłony z folii PVC na kolana hamburskie
- akcesoria montażowe